Sơn dầu sơn Epoxy sơn lên bề mặt nhôm, sắt thép & sắt thép mạ kẽm- NPP Tiến Bảo Co.Ltd, Bình Dương- HL: 0913712195

sơn công nghiệp epoxy, được sử dụng là lớp trung gian cho các loại sơn phủ hai thành phần và sơn phủ một thành phần, được sử dụng trên bề mặt nhôm sắt thép và sắt mạ kẽm là chủ yếu.

Tiếng Anh
Tiếng Anh