Sơn nước Jotun- Các sản phẩm sơn phủ cho gỗ và kim loại

Các sản phẩm sơn dầu phủ bóng cao cấp bền màu, nhẹ mùi nhanh khô, chống nấm mốc và rĩ sét : Gardex, Woodshield

Tiếng Anh
Tiếng Anh