1- Mục đích và phạm vi thu thập thông tin:

 Để truy cập và sử dụng một số dịch vụ tại sontienbao.com, Quý khách có thể được yêu cầu cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân. Bao gồm: Họ tên, Địa Chỉ, Số Điện Thoại,Mail,Nội dung khách hàng cần liên hệ.

Chúng tôi cũng thu thập thông tin về số lần ghé thăm, bao gồm số trang quý khách xem, số links bạn click, những thông tin khác liên quan đến việc kết nối bạn với sontienbao.com

2- Phạm vi sử dụng thông tin

Những thông tin khách mà khách hàng cung cấp cho chúng tôi sẽ được sử dụng vào:

+ Hỗ trợ cho việc hoàn thành giao dịch mua hàng của quý khách.

+ Giải quyết những khiếu nại thắc mắc hoặc tư vấn về sản phẩm, giá cả chất lượng cho khách hàng.
3- Thời gian lưu trữ thông tin 

Thông tin cá nhân của khách hàng sẽ dừng lưu trữ khi quý khách yêu cầu huỷ bỏ khỏi hệ thống bảo mật của sontienbao.com. Trong trường hợp quý khách không có yêu cầu huỷ bỏ sontienbao.com sẽ bảo mật trên máy chủ sontienbao.com.
4- Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG TIẾN BẢO

Địa chỉ: Số 567/3 KP Thạnh Bình,phường An Thạnh,thị xã Thuận an,tỉnh Bình Dương

Email: ctytienbao@gmail.com . Số điện thoại: 0650745495/0913712195

5- Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.

+ Người dùng có quyền yêu cầu đăng nhập, chỉnh sửa thông tin của mình trên Website: sontienbao.com

+ Người dùng gửi thông tin khiếu nại đến ctytienbao@gmail.com ban quản trị web sẽ tiếp nhận kiểm tra và xử lý thông tin nếu đúng như phản ảnh của người dùng, Ban quản trị sẽ xử lý sơm nhất và có phản hồi ngay cho người dùng.

6- Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

- Thông tin cá nhân của khách hàng trên sontienbao.com được Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Tiến Bảo cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của sontienbao.com. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

-  Khách hàng có quyền gửi khiếu nại hoặc yêu cầu chỉnh sửa thông tin cá nhân đến Ban quản trị của Website thương mại điện tử sontienbao.com. Khi tiếp nhận những phản hồi này, sontienbao.com sẽ xác nhận lại thông tin, trường hợp đúng như phản ánh của người mua tùy theo mức độ, sontienbao.com sẽ có những biện pháp xử lý kịp thời.

-  Ngoài ra, để đảm bảo quyền lợi của khách hàng, sontienbao.com sẽ:

   + Không sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch mua hàng, kiểm tra việc giao nhận hàng tại sontienbao.com.

   + Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của khách hàng khi không có sự cho phép đồng ý từ khách hàng.

   + Trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân khách hàng, sontienbao.com sẽ có trách nhiệm thông báo cho cơ quan chức năngđiều tra xử lý kịp thời đồng thời thông báo cho khách hàng được biết.