Bạn có thể chọn thanh toán đơn hàng theo các cách sau:

1.Thanh toán Tiền mặt  tại văn phòng -Giao hàng tại văn phòng hoặc công trình

Địa chỉ 567/36 KP Thạnh Bình,phường an Thạnh, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương

2.Giao hàng-Thu tiền mặt tại điểm giao hàng (Chành xe hoặc công trình)

3.Thanh toán qua ngân hàng

Khách hàng vui lòng chuyển tiền trước khi nhận hàng theo các tài khoản sau

Tài khoản thanh toán